Den lilla messehagel

Flot gave fra et lokalt ægtepar

Indtil søndag den 8. marts 1987 ejede Vorgod Kirke to messehageler, en rød og en grøn. Der var et stort ønske i Kirke og menighedsråd om at få messehageler i flere af kirkeårets farver. Pastor Harry Jørgensen fortæller begejstret om glæden ved, at et ægtepar i sognet ønskede at forære Kirken en ny messehagel. Ægteparret anbefalede at spørge Nora Christensen om at udfærdige denne. Nora er dygtig til både at sy og brodere.

Pastor Harry Jørgensen havde et stort ønske til udseendet. Den skulle passe ind i kirkerummet og farven skulle være lilla. Lilla er kirkens farve bl.a. i advents- og fastetiden. Præsteparret Elly og Harry Jørgensen havde i mange år været udsendt som missionærer i Tanzania gennem Brødremenigheden. Pastor Harry Jørgensen ønskede derfor Brødremenighedens symbol ”Det sejrende Lam” syet på ryggen af messehagelen og på forsiden altertavlens øverste symbol IHS påført med guldtråd sammen med et Y-kors.

IHS - Jesus menneskens frelser

Symbolet IHS er et ældgammelt kristent symbol. Bogstaverne er forbogstaverne af ”Ieseous Hominum Salvator”, der betyder ”Jesus menneskenes frelser”. 

Y-korset

Det græske Ypsilon er første bogstav i ordet (h)Yios, der betyder Sønnen. Mange af de første kristne brugte y-korset til at markere deres tro på, at Jesus var Guds søn.

Det sejrende lam

Lammet med sejrsfanen er et symbol på Jesus, f.eks. siger Johannes Døberen i Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 29: Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

Det sejrende lam er Brødremenighedens næsten 500 år gamle symbol. Bevægelsen er oprindeligt et af de første evangeliske kirker stiftet af Johan Hus’ tilhængere efter hans martyr død på bålet i 1415. I 1772 gav Kong Christian den VII Brødremenigheden (Hernhuterne) lov til anlægge en menighedsby i Sønderjylland, og byen Christiansfeld blev bygget. Se evt. mere på www.brødremenigheden.dk eller besøg Christiansfeld, hvor byens centrum i dag står nøjagtigt som omkring år 1800. 

Brødremenighedens motto er Vort lam har sejret, lad os følge ham! Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed, der er åben, tværkirkelig og fokuseret på at forkynde og leve det kristne budskab. Fællesskab, tolerance, socialt engagement og mission er vigtigt. Se mere om menighedens arbejde på www.bdm-dk.dk

En stor og spændende udfordring

En hel vinter i 1986/87 blev der arbejdet med det store og spændende projekt med at lave den lilla messehagel, fortæller Nora Christensen. En opgave som man ikke lige finder et mønster til, men forsøger sig frem indtil resultatet er tilfredsstillende. Det var ikke let at få fat i stoffet, men det lykkedes med en venindes hjælp at købe stof i en gardinforretning i Esbjerg. En dyb lilla velour og silkefor i samme farve med så stor en bredde var en specialvare. 

Denne vinter deltog Nora på et sykursus i Vorgod med håndarbejdslærer Anny Graversen, Spjald. Anny hjalp med at tage mål af den grønne messehagel og klippe det lilla stof til i den rigtige størrelse. Kantbåndet i guld blev riet på i hånden og derefter syet på med symaskine.

Forsidens guld gaffelkors (Y-kors) er fremstillet af to guldsilkebånd. De to bånd er syet sammen i hånden, og derefter håndsyet på det lilla velourstof. IHS symbolet er broderet med guldtråd, også i hånden.

Pastor Harry Jørgensen fremskaffede symbolerne i de rigtige størrelser på papir. Symbolet på messehagelens ryg er tegnet/forstørret af tegner Per Illum. Herefter er de tegnet på madpapir og kalkeret over på stoffet. Der blev lavet flere prøvesyninger med forskellige antal guldtråde for at finde det helt rigtige udseende.

Den største udfordring var lammet med den hvide sejrsfane med det røde kors. Først blev rammen om billedet broderet med guldtråd: ”Vort lam har sejret, lad os følge ham! ” Motivet er udført med applikationer og hånd-broderi. Selvfølgelig krævede dette også forsøg og øvelse. Forskellige stoftyper og -tykkelser blev afprøvet for at opnå det flotteste resultat. Specielt lammet var svær, de bløde former og små nuancer krævede at finde det helt rigtige stof.

Nora forklarer begejstret om, hvor stor en udfordring, det var at gå i gang med den spændende og krævende opgave. Pressen skrev: ”Resultatet med hensyn til skønhed og akkuratesse er efter Noras og menighedsrådets mening lykkedes godt.”

I dag glæder vi os stadig over brugen af den flotte messehagel.

Ny Messehagel til Vorgod Kirke

Ringkøbing Amts Dagblad, 5.3.1987

Vorgod menighedsråd har modtaget en smuk messe-hagel fra et ægtepar i sognet, oplyser pastor Harry Jørgensen.

Den nye messehagel er udført af fløjl (rettelse: velour) i en dyb lilla farve med silkefor af samme farve, der er bodens farve og messehagelen er kantet med et smalt guldbånd. Det store arbejde med at udføre messehagelen er udført af en kvinde fra Vorgod Sogn.

Symbolet på messehagelens ryg er tegnet af tegner Per Illum og forestiller lammet med sejrsfanen, hvor korset er blodsfarvet.

Guldtråd

Dette motiv er udført med applikationer og hånd-broderi. Med guldtråd er også broderet rundt om symbolet: ”Vort lam har sejret, lad os så følge ham!”

Det har været en stor udfor-dring for damen at gå i gang med den krævende opgave, og resultatet med hensyn til skønhed og akkuratesse er efter menighedsrådets mening lykkedes godt. 
På messehagelens forside er syet et stort gyldent Y-kors også kaldt for et gaffelkors, og med guldtråd er der broderet de tre bogstaver IHS, der ligeledes er et ældgammelt kristent sym-bol, i det bogstaverne er forbogstaverne af ”Ieseous Hominum Salvator”, der betyder ”Jesus menneskenes frelser”.

På søndag den 8. marts - 1. søndag i fasten - tages den nye messehagel i brug ved gudstjenesten i Vorgod Kirke, og symbolerne vil blive forklaret for menigheden.

Kan ses ved åbent hus i præsteboligen

Efter gudstjenesten er der åbent hus i præsteboligen, vor der bydes på kirkekaffe og hvor der bliver lejlighed til at se nærmere på messehagelen.

Ny messehagel i brug

Ringkøbing Amts Dagblad, 10.3.1987

Vorgod Kirkes nye messehagel blev taget i brug ved søndagsgudstjenesten, og efter kirkegangen samledes omkring 80 deltagere til kirkekaffe i Vorgod præstegård. Her fortalte sognepræst Harry Jørgensen om messe-hagelens symboler, medens formanden for Vorgod Menighedsråd Jens Chr. Horsholt bragte en tak til de anonyme givere af hagelen, samt til de, der har udført den. Symbolet på messe-hagelens ryg forestiller lammet med sejrsfanen, hvor korset er blod-farvet. Med guldtråd om symbolet er broderet ordene ”Vort lam har sejret. Lad os så følge ham.”