Vorgod Kirketårn fik indvendigt hugget gammel cementpuds af og ny mørtelpuds er sat op.
Tårnet er blevet understøttet af nye rustfrie stålankre. Hjørnet af tårnet og sydmuren er sikret. 
Blytaget er smeltet om på nordsiden og det meste af sydsiden.
Træværket er eftergået, og brædder under taget er udskiftet.
Kapellets nordvestlige hjørne
mures om på nyt fundament.