Den grønne messehagl

Ny grøn messehagel i Vorgod kirke

Artikel fra Kirke & Sogn - Vorgod og Fjelstervang blad nr. 1 - 1999

 

Vorgod kirke fik sidste søndag i det gamle kirkeår (22. november 1998) en ny grøn messehagel fremstillet af Anne Marie Christensen, Tjørring. Hun fortæller her om sine tanker ved udformningen af den flotte messehagel:

Den grønne messehagel er trinitatis tidens messehagel. Den grønne farve symboliserer kirkens liv og vækst.

Det lod jeg indgå i valget af motiv på bagsiden. Først lod jeg messehagelen få et stort kors bagpå i stil med korset på den hvide messehagel, jeg lavede for et par år siden. Med det kors holdes det fast, at messehagelen hører til i Vorgod kirke, hvor man genfinder korsets former i den gamle altertavle. 

 

Som underlag har jeg lagt de tre voksende hvedeaks, som også danner et kors. Hvedeaksene er samtidig også symbol på brødet ved altergangen, hvor Jesus rækker os sig selv i brødet. Desuden tænkte jeg med de tre aks på treenigheden af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

 

Midtpå er placeret samme motiv som på den hvide messehagel, nemlig Kristus-monogrammet fra altertavlens top. Symbolet kan læses på to måder: IHS, som er de tre bogstaver, symbolet er dannet af, er de tre første bogstaver på latin i ordene Jesus, Menneskenes Frelser (Iesus Hominum Salvator). Derforuden danner sammenvævningen af bogstaverne tre kors med Jesus som korsfæstet i midten. Hans blod på korset renser os for al synd. - Det er jo Jesu blod på korset, der er tegn på vinen ved altergangen. 

 

Altså er motivet bagpå: Brødet og vinen - Jesu legeme og blod, som renser for al synd. Derfor symboliserer det netop også liv og vækst. 

 

Motivet på forsiden er også en cirkel med bogstaverne X og P. Det er de to første bogstaver i Kristus på græsk. A (alfa: det græske alfabets første bogstav) - ? (omega: det græske alfabets sidste bog-tav) betyder begyndelsen og enden. Cirklen er symbol på evigheden (den er uden ende/ophør).

Altså: Kristus er sammenhængen mellem motiverne på forside og bagside:

Jesu legeme og blod (brød og vin) og Kristi fuldbragte værk på Golgatha, som renser for al synd. Det står fast i evighed. Jesu lever. Han er levende og nærværende i det ord, som bliver forkyndt i kirken og i bønnen og nadveren. Derigennem må vi frimodigt hente kraft til livet. Jeg håber, denne messehagel må være med til at pege på den levende Frelser her i jeres kirke! 

 

Vi vil gerne fra menighedsrådet give udtryk for vores store glæde for dette fremragende stykke brugskunst, som Anne Marie Christensen har beriget Vorgod kirke med. Motivvalg, farvesammensætning og sy-arbejde vidner om en usædvanlig indlevelse i kirkens rum og liv - og om overbevisende faglig dygtighed. Vi glæder os over at blive “søndagsbrugerne” af denne dejlige messehagel. Samtidig sender vi også vor tak til den anonyme giver, som gjorde det økonomisk muligt at få denne smukke messehagel.

 

Gert Nicolajsen -1998
Foto:  J.Axelsen-2015