Den lilla messehagel

Tekst: Jette Axelsen - Foto: John Axelsen

I Fjelstervang Kirke har de i mange år ønsket sig en lilla messehagel. En modtaget pengegave var så stor, at der kunne blive råd til materialer til både en lilla og en grøn messehagel. Projektet begyndte med god vejledning fra Selskabet for kirkelig kunst og et oplæg af sognepræst Gert Frost Nicolajsen. Udvalget bestod af lokale kreative damer, som ved fælles hjælp både har designet og fremstillet de to nye flotte messehageler. Flere af dem har også hjulpet med fremstillingen af kirkens hvide messehagel. Den grønne messehagel blev indviet den 25. oktober og den lilla var klar til kirkeårets første søndag den 29. november 2015.

De lokale kreative damer er Judith Vestergaard, Ebba Christensen, Grethe Mortensen, Else Nielsen og Inger Marie Winther Nielsen. De fortæller: ”Mette Kousgaard kom med forslag til symboler, som vi lod os inspirere af og brugte en del af. Vi var hurtigt enige om, at korset skulle være det gennemgående på alle kirkens messehageler. ”

Der er også kors på den hvide og den nye grønne messehagel. Dekorationerne skulle være enkle, så de passer til den nyrestaurerede kirke. Det flettede felt i korset på ryggen er inspireret af alterets og døbefontens firkanter. De kniplede cirkler i tornekronen foran symboliserer kirkeårets og livets gang i gentagne cirkler. Tornekransen skal minde os alle, om påskens budskab.