Begravelse

Dødsfald anmeldes inden to dage til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse/bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt. Ved en samtale med præsten gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer (Den danske Salmebog benyttes) – se salmebogen her.

 

Normalt må man regne med, at begravelsen/bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket/aftale er truffet med præsten.

 

Sædvanligvis betaler man en bedemand for at ordne papirerne og andre praktiske ting i forbindelse med begravelse/bisættelse.

Vedtægter

Se vedtægter for Vorgod Kirkegård

Kirkegårdens takstblad kan ses på Graverkontoret, Kirkevej 1a eller tilsendes ved henvendelse til graveren.

 

 

Find gravsted

Find gravsted