Indmuring af grundsten

Efter gudstjenesten søndag den 24. juni 2012 gik menigheden ud på byggepladsen, hvor menighedsrådets formand Peder Vesterager og pastor Peder Høy Kristensen indmurede to grundsten, en kampesten og en munkesten. 

Bag grundstenen blev en cylinder lagt ind med diverse dokumenter:

  • et papir om livet i sognet og kirken anno 2012
  • seneste nummer af kirkebladet
  • en oversigt over håndværkerne, som opfører huset
  • prisen for byggeriet

Det var en festlig begivenhed i "strålende" vejr, som det ses af fotos nedenfor.