Byggestart

Onsdag den 25. april afholdtes første byggemøde. 

Alle håndværkerne var repræsenteret og en foreløbig tidsplan blev aftalt. Vi regner med at kunne indvie huset 11. november efter gudstjenesten.

Der blev også justeret på placeringen af parkeringsplads og stier, så p-pladsen bliver anlagt nord for kirkehuset.

Torsdag den 26. april gik Kjærs Maskinstations folk i gang med jordarbejdet. Rødder skal graves op og fjernes. Og i dagene frem til 3. maj, hvor første spadestik skal tages er der travlt med at grave og flytte jord og sand, så der kan etableres indkørsel, parkeringsplads og blive klar til at grave ud til kirkehuset.

Graver, ingeniør, elinstallatør, entreprenør, murermester, menighedsrådsformand, byggeudvalgsformand, AV-ekspert, VVS-installatør, tømrermester og arkitekt samlet til første byggemøde 25. april 2012. 

Udsigten fra kirkegården ind i parkområdet er helt forandret. Her skal der snart bygges kirkehus.

Kig ned mod Kirkevej. Til højre ses kirkegårdsdiget. Til venstre skal kirkehuset ligge.

Her ser vi hen over den nye p-plads over mod Vorgod kirke.

Den kommende indkørsel fra Kirkevej.