Fotos september 2001

Status september 2001: I løbet af september er restaureringen endelig afsluttet af tårn, tag og tagkonstruktion.

Men ved synet sidst i september kunne arkitekt og murer konstatere omfattende skader i sydmuren mellem tårnet og kirkeskibets midte. Murkernen er her totalt ødelagt og består i dag kun af løst sand. Ydermuren skal derfor snarest nedtages og mures op igen med kalkmørtel, så muren kan sikres mod udskridning. 

Vi må derfor imødese endnu en runde restaurering inden for de nærmeste år.

Der er endnu lidt kalkning tilbage i tårnrummet. Men indtil sommer 2002 vil bænkene blive sat på plads og først da skal der kalkes sidste gang. Endnu er der nogen fugt i væggen, som skal tørre ud før sidste kalkning.

På loftet ser man nu et velafsluttet arbejde, hvor kalkmørtelen lyser venligt og velholdt i møde her i gavlen over skibet op mod tårnet.

På kirkeloftet er der ryddet op, men vi gemmer resterne af de gamle egebjælker og håber Nationalmuseets folk kan fortælle os alderen ud fra årringene.

I tårnet er væggene nu også perfekt pudsede og revnerne "syet" og nye rustfrie stålankre monteret overalt. Klokkestolen er behandlet med tjære, så den ikke længere er udsat for råd og svamp.