Fotos juni 2001

Status 11. juni: Nu sker der igen synlige fremskridt. Netop i dag lægger blytækkerne det nystøbte blytag på korets nordside.

Her lægger blytækker John Michaelsen fra Thyholm første skifte op af det nye blytag på korets nordside. 

Blytækningen er et gammelt håndværk, som blev indført i Danmark kort før Vorgod kirkes kor blev opført ca. 1150. Ved udgravningerne i 1957 fandt man spor efter en gammel blysmeltedigel i jorden ved gavlen af kirkeskibets første halvdel fra ca. 1225. Vorgod kirke må givetvis helt fra begyndelsen som stenkirke være blevet tækket med bly. Og en del af blyet er stadig det samme. For gennem alle årene har man fulgt samme skik som i dag. Man smelter de gamle blyplader og tilsætter ca. 20% nyt bly inden man støber de nye 2,5 mm tykke plader. Desværre kan vi ikke længere se smeltningen ved kirken. For miljøkravene betyder, at kun under de ordnede og miljøgodkendte forhold hos blytækkeren i Thyholm kan støbningen foregå miljømæssigt betryggende. 

Det er nu også meget interessant at følge det gamle håndværk. Først sømmes den nye plade fast for oven. Den fastgøres kun her, fordi den skal kunne give sig en hel del under varme/kulde-påvirkning.

Dernæst bankes vulken sammen mellem pladerne.

Og endelig bøjes vulken rundt, så pladerne låses fast sammen, som Charles Michaelsen her demonstrerer.

Rundingen gås til sidst efter med et klaptræ.

I løbet af en enkelt dag afslutter de tre blytækkere deres arbejde og vi kan nu beundre det nye stempel, hvor der står Michaelsen 2001 til venstre for midten i billedet graveret ind i en af blypladerne. 

Lige nu er tømrerne travlt beskæftiget med skibets sydside. Her er også mange store skader, som billedet mere end antyder. Tagrem, spærender og bjælkeender skal skiftes inden underlagsbrædderne kan lægges til sydsidens nye blytag.

Her over revnen ned til en skadet bjælke sidder menighedsrådsformand Verner Madsen sammen med arkitekt Knud Fuusgaard. Med et smil viser Verner Madsen arkitekten et brev (skrevet på bagsiden af en købmandspose) som en håndværker i 1957 har lagt ind i den allerede dengang hule bjælke med teksten: 

Kirken Bliver sat i stand, nu i 1957, med nye bænke lavet af Lindekrone Fjordside. Malet af maler Harry Christensen. Nyt aftræk af murer V. Bjerg.

Dette stykke papir lægger jeg bag en stol af en bjælke, som er næsten tæret op af ælde. Men vi har så meget arkitekt diktatur, at der er ikke noget at gøre ved det, ellers skulle den (bjælken) have været fjernet, for bjælkens bestanddel er kun en skal - og hvad arkitekterne har bag deres skal er et ??. Men sådan var det i 1957. Det var et frit land, men ingen frihed i virkeligheden.

Heldigvis er der forskel på fisk, som vores nuværende arkitekt med et stort smil bemærkede til brevet.

I dag kom også den sidste af de specielle muranker-reparations sæt, som arkitekt Fuusgaard har udviklet specielt til Vorgod kirkes tårn. Menighedsrådsformand Verner Madsen demonstrerer den sindrige indretning for kirkeværge Anne Grethe Jensen. Inde i muren kobles blokken omkring det gamle ankers friske stang og en ny stålstang kan fastgøres i blokken og spændes fast ude på muren, når hele herligheden er muret inde i muren. 

I koret er den øverste bjælke nu udskiftet med en næsten 400 kg tung ny egebjælke - bag bjælken tætnes med tjæret hamp, som ikke samler fugt, men tillader bjælken at tørre og holdes tør og dermed frisk.

Når murerne og maleren så har været der, vil alt ikke bare se fint ud igen - det vil også være friskt og stærkt. 

Status 25. juni: Endnu en overraskelse er kommet til. Det sydøstlige hjørne af skibet har nu også mistet sit blytag. For spærrene under taget måtte rettes op til lodret. Og det kan man kun, når kirken er uden tag.

Til højre i billedet op i kippen ses tydeligt, hvordan man har måttet rykke spærrene 25 cm, for at få dem op i lodret.

Samtidig trænger gavlmurens krone mellem skib og kor meget hårdt til renovering viser det sig. Her er dybe revner og gamle fuglereder.

Arkitekt Knud Fuusgaard viser her kirkeværge Anne Grethe Jensen de store skader på gavlmuren. Læg også mærke til hullet i egespærret foran Anne Grethe. Her har indtrængende vand også tidligere skadet spærret. Under juli måneds billeder ses tømrerens arbejde med at sætte et stykke friskt egetræ i hullet.