Fotos maj 2001

I maj-juni skal den mest synlige del af renoveringen ske. Her skal vi have skiftet blytaget på kirkens skib og nordsiden af koret. Blytaget er her fra 1924 - på skibets modsatte side er de ældste tre fjerdedele fra 1888.

Indtrængende vand fra det utætte blytag har ødelagt en del træ og truer også med at gøre uoprettelig skade på de 800 år gamle egespær. Når blytækkeren har fjernet det gamle blytag og taget pladerne med hjem til smeltning af nye plader, skal tømreren i gang med at skifte samtlige brædder ud - samt reparere skadede spær. 

Tømrermester Gunner Korshøj har selv fundet brækjernet frem og er ved at fjerne de gamle underdækningsbrædder.

Murer Karl Jønsson er i fuld sving med at rense gammelt affald væk fra murkronen. Samtidig ses tydeligt det indtrængende vands ødelæggelse af de ca. 750 år gamle egespær på kirkens skib. Her skal desværre skiftes en del spær og især spærender ud med nyt egetømmer.

Hvis man ser godt efter midt i billedet kan man ane blytækkerens gravering fra 1971, da en lille del af sydsidens blytag blev skiftet.

Normalt forventer man, at et blytag holder mindst 100 år. Så det er heller ikke dette nyere tag, der skal skiftes, men det gamle fra 1888 og 1924.

Status 7. maj: Nu er oprensningsarbejdet langt fremme og har afdækket en del skader på de gamle egebjælker og spær.

Her er det korets nordside, hvor man tydeligt ser, hvad der sker med bjælker, som er gemt væk i gammelt skidt og derfor ikke kan holdes helt tørre. Træet er dels rådnet og dels tæret af insektangreb. En udskiftning af bjælkeender bliver også her nødvendig - måske endda helt ind i kirkens kor. Også den bærende rem ved murkronen er meget medtaget. Skaderne er ikke nye, for en del steder har man klaret problemet for mange år siden med en udskiftning til sten og så jævnet det hele over med puds. Men nedenunder er ødelæggelserne på den måde blot accelereret. Desværre betyder de omfattende skader, at der går rigtig mange håndværkertimer med at sætte muren i stand og at skifte ødelagt egetræstømmer ud med friskt træ. Heldigvis har vi nogle engagerede og flittige håndværkere, som går meget op i at få lavet et godt resultat.

Murer Niels Nielsen er i fuld sving med støvsugeren, murerskeen og de bare næver for at rense det gamle affald og de ødelagte dele af murkronen op. 

Arkitekt Knud Fuusgaard giver gode råd om oprensningen, som flere steder går mere end en halv meter ned i murkernen.

De opsamlede sten bliver naturligvis genbrugt sammen med frisk kalkmørtel til at få sat murkronen i stand igen. Og arkitekt Knud Fuusgaard skal nok være opmærksom på, at intet træ igen bliver lukket inde og dermed udsat for rådangreb igen.

Status 17. maj: Nu er tømrer Finn Elmholdt godt i gang med det spændende arbejde med at udskifte det ødelagte tømmer på korets nordside.

Her må alle de gamle tømrerteknikker tages i brug igen. Da man ca. år 1150 lavede kirkens kor, havde man også meget dygtige tømrere. Det kunne have været spændende at se deres hjælpemidler til at håndtilhugge bjælker til spær. Dengang var der ingen rundsav eller andre elektriske hjælpemidler, kun håndredskaber. Og man kan ikke undgå at blive imponeret over de mange fine detaljer, som har sikret, at tømmeret blev holdt urokkeligt sammen i nu 850 år. 

Imponerende er det også at se, hvor friske egetræsspærrene fra dengang stadig er, når man får skåret det skadede træ bort. Her er Finn Elmholdt i gang med et af de gamle håndredskaber, som ellers ikke har været i brug i mange år, for alt må passes nøje til med håndkraft, så det kommende nye blytag kan hvile trygt til ind i næste århundrede.

Nederst i billedet kan man se resterne af den loftsbjælke, som fortsætter helt ind under korloftet. Også her må Finn Elmholdt i gang med at indsætte en frisk egebjælkeende. For at sikre bæreevnen på bjælken, vil der ovenpå loftsbrædderne blive lagt en støttebjælke, som med rustfrie stålbolte skal holde den gamle bjælke sikkert fast trods skaderne, som delvis går ind i kirkens kor. På den måde kan det undgås helt at udskifte bjælken. Og det er et hovedprincip ved restaureringen: Så meget af det gamle egetømmer som overhovedet muligt skal bevares.

Status 21. maj: Nu er også bjælken ind over kirken ved at blive suppleret med en frisk ende.

Kirkeværge Anne Grethe Jensen står med enden af den dårlige bjælke og undrer sig over, at kun 4-5 cm fra det ødelagte træ er bjælken frisk og årringene kan tælles på denne bjælke, som formodentlig er skovet sidst i 1100-årene. Vi håber på et tidspunkt at få en ekspert fra Nationalmuseet til at aldersbestemme træet, hvis inderste kerne nok går 1000 år tilbage i tiden!

Lige nu er der åbent ind i koret, hvor den ødelagte bjælke forlænges med en frisk ende. I de næste dage skal en overliggende bjælke passes til og med rustfri stålbolte skal bjælken nede i koret sikres. 

I korets øverste ende er bjælken voldsomt skadet. Derfor skal hele bjælken skiftes ud. Også det er en ret omfattende proces, som tidligst kan begynde efter pinse. Her skal loftsbrædderne sikres med en midlertidig understøtning mens bjælken og de for mange år siden påsatte forskalningsbrædder fjernes.

Arkitekt Knud Fuusgaard inspicerer her skadernes omfang og drøfter udskiftningen af den 7-8 meter lange bjælke med tømrer Finn Elmholdt.