Fotos marts 2001

1. marts blev stillads opsat ved kirketårnet. Indvendig gik murerne i gang 5. marts.

Første byggemøde 26. februar 2001: Menighedsrådsformand Verner Madsen, Tømrermester Gunner Korshøj, Murer Karl Jønsson, Arkitekt Knud Fuusgaard og Murermester Jens Christian Andersen.

Gennem mange år har der været fugtproblemer i tårnet bagerst i kirken. På billedet af muren ved siden af den gamle præstetavle ses tydeligt udslag af salpeter, der nærmest ligner vat. 

Ved kirkesynet i 1999 fandt arkitekt Knud Fuusgaard, Ringkøbing, ud af, at fugtproblemerne i kirken hænger sammen med, at tårnet indvendigt er pudset med cement. Og cement giver ikke fugten lov til at passere. Så i stedet fortsætter fugten ned gennem tårnmuren og ud i kirkerummet, hvor muren er pudset med mørtel, der tillader fugt at passere. Derfor har vi så udtalte fugtproblemer bag i kirken.

Løsningen er at fjerne cementpudset. Og det er murerne 5. marts gået i gang med. Allerede dagen efter, den 6. marts, var de nået meget langt.

En af de rusttærede jerndragere inden arbejdet begyndte. Jerndrageren er hugget delvis fri og inspiceres af arkitekt Knud Fuusgaard. Vi skal have endnu mere hugget fri var konklusionen. 

Tirsdag den 13. marts var der igen sket meget: Fortidens gamle ting viser sig nu mange steder.

De store jerndragere ser heldigvis forholdsvis sunde ud, om end det har krævet mange timers arbejde at hugge dem fri. 

Men andre gamle skavanker er kommet for dagens lys. Flere steder har murankrene, som man kan se på tårnets yderside som flotte S-er ødelagt indermuren. Når de gamle ankre ruster sprænger rusten simpelthen revner i muren. Og reparationen af disse revner vil kræve et stort arbejde.

Arkitekt Knud Fuusgaard forklarer murer Karl Jønsson om fremgangsmåden ved reparation af revnerne. Først skal det gamle muranker væk, så skal revnen renses ud og rustfrie stålarmeringer lægges over revnen inden den pudses med kalkmørtel. Andre steder må gamle mørnede "munkesten" udskiftes. Heldigvis har vi et mindre lager af disse liggende fra en tidligere renovering i kirken (så vidt vides helt tilbage fra 1940-erne). De blev dengang til overs ved at en del af tårnets indre murværk blev udskiftet med nye teglsten.

Også oppe på murkronen (hvor muren sluttes af lige under taget) er der gamle efterladenskaber. Her er det gået lidt stærkt en gang for mange år siden! Gammelt skidt, fuglereder mv. er fejet ud til kanten, og så er der pudset hen over. Men nu bliver der også ryddet grundigt op her. 

Læg i øvrigt mærke til det nordøstlige hjørne i tårnet både på billedet ovenover og her nedenunder. Her kan man se sporene efter den skorsten, som blev brugt i de mange år, kirken var kakkelovnsfyret. Ved den store restaurering i 1957 blev skorstenen sløjfet og kirken fik elektrisk varme.

Også en del af træværket i kirken er medtaget af råd og svamp. Her er det en bjælkeende fra tårnloftet set ude fra loftet over skibet.

En af de andre ender faldt simpelthen af og besigtiges her af Arkitekt Knud Fuusgaard og menighedsrådsformand Verner Madsen, som dog må opgive at tælle årringe og datere træet.

Skaderne i træet under de utætte blyplader er også synlige. Så også her er istandsættelsen påkrævet, så de ca. 800 år gamle egespær ikke skal tage unødig skade.

Kapellets nordvesthjørne synker og muren slår revner. Hjørnet skal mures om, men først skal der graves dybt og laves nyt fundament.