I 1941 blev Vorgod kirkes tårn renoveret

Billedet er fra den daværende kirkeværge Hans Skovs arkiver.