Økonomien i projektet

Renoveringen af Vorgod kirke er nu ved at være færdig. Der mangler at blive kalket i tårnrummet bagerst i kirken, samt maling af de to nye bjælker der blev lagt ind. Det skal dog vente til næste sommer så det får tid til at tørre og lagre noget længere. 

Der er så udbulingen på sydsiden af skibet, hvor det ikke lykkedes at isætte nogle ankre, da der ikke inde i kærnen var noget at fastgøre dem i. Det skal nu holdes under observation, og hvis det viser sig der er bevægelse i det , må det stykke af muren sættes om.

Da det viste sig at der var væsentlig større skader end forudset er udgiften også blevet væsentlig større en først anslået.

Vi fik først bevilget et lån på 820.000,00 kr. men måtte derefter søge om et tillægslån på 400.000,00 kr. og det endelige byggeregnskab ses her

Murerarbejde330.809,00 kr.
Tømrerarbejde326.791,48 kr.
Blytækker191.725,00 kr.
El-arbejde2.534,79 kr.
Malerarbejde1.300,00 kr.
Murankre7.927,00 kr.
Arkitektarbejde75.620,10 kr.
I alt excl. moms936.707,37 kr.
Moms 25%234.176,84 kr.
I alt1.170.884,21 kr.
Momsfri udlæg (porto)585,50 kr.
Renovering i alt1.171.469,71 kr.