Gudstjenester i Vorgod og Fjelstervang Kirker

24/3 - 3. s. i fasten

Vorgod kl. 9.00 Lene Birkmose

Fjelstervang ingen gudstjeneste

31/3 - midfaste

Vorgod ingen gudstjeneste

Fjelstervangkl. 10.30 GN

7/4 - Mariæ bebudelsen dag

Vorgod kl. 10.30 GN – rytmisk gudstjeneste

Fjelstervang ingen gudstjeneste

14/4 - Palmesøndag

Vorgod kl. 9.00 EN

Fjelstervang kl. 10.30 EN

18/4 - Skærtorsdag

Vorgod kl. 10.30 GN – fælles skærtorsdag-nadvergudstjeneste

Fjelstervang kl. 10.30 GN – fælles skærtorsdag-nadvergudstjeneste i Vorgod

19/4 - Langfredag

Vorgod kl. 10.30 GN – Fælles langfredags gudstjeneste med lokale musikere i Fjelstervang

Fjelstervang kl. 10.30 GN – Fælles langfredags gudstjeneste med lokale musikere

21/4 - Påskedag

Vorgod kl. 9.00 GN – Påskegudstjeneste m. kor

Fjelstervang kl. 10.30 GN – Påskegudstjeneste m. kor

22/4 - 2. påskedag

Vorgod kl. 10.30 EN

Fjelstervang ingen gudstjeneste

28/4 - 1. s. e. påske

Vorgod kl. 9.00 GN

Fjelstervang kl. 10.30 GN

1/5 - onsdag

Vorgod kl. 19.30 GN – konfirmandgudstjeneste

Fjelstervang ingen gudstjeneste

2/5 - torsdag

Vorgod ingen gudstjeneste

Fjelstervang kl. 19.30 GN – konfirmandgudstjeneste

5/5 - 2. s. e. påske

Vorgod kl. 10.30 GN

Fjelstervang kl. 9.00 GN

12/5 - 3. s. e. påske

Vorgod kl. 9.00 GN

Fjelstervang kl. 10.30 GN

17/5 - Bededag

Vorgod kl. 10.00 GN – konfirmation

Fjelstervang ingen gudstjeneste

18/5 - lørdag

Vorgod ingen gudstjeneste

Fjelstervangkl. 10.00 GN – konfirmation

19/5 - 4. s. e. påske

Vorgod kl. 10.30 EN

Fjelstervang kl. 9.00 EN

26/5 - 5. s. e. påske

Vorgod kl. 9.00 Lene Birkmose

Fjelstervang ingen gudstjeneste

30/5 - Kristi himmelfarts dag

Vorgod kl. 10.30 GN – Byfestgudstjeneste i Udeforsamlingshuset i Fjelstervang - rundstykker fra 9.45

Fjelstervang kl. 10.30 GN – Byfestgudstjeneste i Udeforsamlingshuset - rundstykker fra kl. 9.45

2/6 - 6. s. e. påske

Vorgod kl. 10.30 GN

Fjelstervang ingen gudstjeneste

9/6 - Pinsedag

Vorgod kl. 10.30 EN – fælles Pinsegudstjeneste i parken bag Fjelstervang kirke

Fjelstervang kl. 10.30 EN – fælles Pinsegudstjeneste i parken bag Fjelstervang kirke

10/6 - 2. pinsedag

Vorgod ingen gudstjeneste

Fjelstervangkl. 9.00 Lene Birkmose

16/6 -Trinitatis

Vorgod kl. 9.00 GN

Fjelstervang kl. 10.30 GN

23/6 - 1. s. e. trin.

Vorgod kl. 10.30 GN

Fjelstervang ingen gudstjeneste

30/6 - 2. s. e. trin.

Vorgod ingen gudstjeneste

Fjelstervang kl. 10.00 GN

Gudstjenester på plejehjemmet

20. marts

kl. 9.30 GN

10. april

kl. 9.30 EN m/ altergang

24. april

kl. 9.30 GN

8. maj

kl. 9.30 GN – m/ altergang

22. maj

kl. 9.30 EN

12. juni

kl. 9.30 GN – m/ altergang

26. juni

kl. 9.30 GN