Café Cross

Som tilflytter til et nyt land og et nyt sogn kan det være svært at skabe netværk og venskaber. Derfor har menighedsrådene sammen med nogle af de tilflyttere, vi har i vores sogne, taget initiativ til en cafe, hvor vi mødes på tværs af bl.a. etnicitet, kultur og alder. Vi håber, mange har lyst til at være en del af dette fællesskab og lære nye mennesker at kende. Velkommen til en aften med snak, spil og hygge. 


When moving to a new country and into a new community it can be difficult to create social networks and get new friends. The local church councils have together with some new arrivals in our community decided to start up a café, where we can meet across ethnicity, culture and age. We hope that many would like to be a part of this community and welcome you to an evening with a lot of talk, playing games and getting together in a friendly atmosphere.