Påskeferie eller påskefest

af sognepræst Gert Nicolajsen

Nu er det påske igen. Er det en ferie eller en fest? For mange er påsken en kærkommen ferie her i foråret. For os kristne er påsken samtidig en særlig fest. Men vi har næsten glemt det!

Det vakte opsigt, da nogle friskoler før jul annoncerede, at de ville fejre julen noget mindre og påsken noget mere.

Nu har jeg ikke lyst til at tage noget fra julen. Vi trænger til julens fest midt i mørket. Og budskabet om, at Gud, som vi ellers er på lang afstand af, er kommet til os i barnet i stalden i Betlehem, er virkelig al fejring værd. Men påsken er mindst lige så meget fejring værd!

Den Gud, der i julen kom til os, han gør i påsken noget ufattelig stort for os. I julen tændes et lys i mørket, som mørket ikke kan slukke. I påsken vinder lyset over mørket! Mørket er der så stærkt i påsken, som vi også kender det fra vore liv, når ondskab og død ødelægger livet. Dø- den og ondskaben ser ud til at vinde hele magten, da solen formørkes Langfredag, mens Jesus hænger forpint på korset. Men lyset er der endnu stærkere.

Jesus antyder det selv med sine ord: »Det er fuldbragt«. Og så dør han. Det ligner ondskabens triumf endnu en gang. Men det er Guds plan, som nu fuldføres. Jesus bærer i sin død alt vort mørke - alle vore fejl - alle vore mangler. Jesus rammes for at redde os. Og i det mørkeste øjeblik er det ikke døden, der vinder, men Jesus, der vinder over vores død og undergang.

Først påskedag bliver det tydeligt og klart, da disciplene møder den opstandne Jesus. Så er de klar over, at nu er det virkelig fuldbragt. Nu er døden og alt det onde overvundet. Jesus er stærkere. Hans sejr er også vores sejr.

Derfor er påskedag en fantastisk festdag i vores kirke! Jesus stod op »den første dag i ugen«. Det var søndag morgen. Derfor blev søndag morgen den tid i ugen, de kristne valgte til at fejre ugens gudstjeneste. For hver uge må vi mindes om, at Jesus har sejret og kan frelse os.

Derfor vil jeg ønske alle en god påske - både ferie og fest!

Kærlig hilsen Gert Nicolajsen