Gud, hvor er du?

af Erik Nikolajsen

Spørgsmålet er at vende tingene på hovedet. »Gud, hvor er du?«. Som om det er Gud, der er blevet væk.

Når vi så ikke kan finde Gud, opfører vi os som barnet, der er faret vild. Først går vi den ene vej og så den anden vej i håb om at støde på noget velkendt, som vi kan tage bestik af. Vi prøver os frem. Når vi gør det, må vi da vide, at det er os, der er blevet væk. Ikke Gud.

Engang Jesus talte om, at han skulle forlade disciplene og gå bort til sin fader i himlen, sagde Filip til Jesus: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os« (Johs 14,8). Gud var også blevet væk for Filip. 

Her overrasker Jesus Filip. Han siger nemlig til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Fi- lip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; .....« (v.9-10). 

Filip spørger efter Gud, som om Gud er langt borte. Jesus svarer Filip: »Det er han ikke. Den Gud, du spørger efter, han står lige foran dig! Kan du da ikke høre på mine ord, at jeg ikke taler af mig selv! Kan du ikke høre, at de ord, jeg siger, er Guds ord! Så når du hører mine ord og lærer mig at kende, så lærer du også Gud at kende!«.

Svaret på vores spørgsmål »Gud, hvor er du?«er mere enkelt, end vi tror. Vi skal ikke prøve os frem som barnet, der er gået vild. Nej, vil vi lære Gud at kende, skal vi blot lytte til Jesu ord og tage imod dem i tro. Så har vi også fundet Gud. Eller mere rigtigt: Så har Gud fundet os!

Når vi spørger: »Gud, hvor er du?«får vi svaret: »Han er lige så nær hos os, som Jesu ord er os nær, sådan som vi kender dem fra Bibelen«. 

Derfor: Lyt til Bibelens ord! Læs i bogen! Vær med i det kristne fællesskab ved at deltage i gudstjeneste eller det kommende kristendomskursus - og bed!

Da hviler Jesu løfte over os:

»Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for« (Matt 7,7- 8).Og vi bliver fundet. Af Gud.