Du er skyldig!

af sognepræst Erik Nikolajsen

Du er skyldig! - Kan det være en god besked?

Ja, det kan det.

Min påstand er, at alle har en bevidst eller ubevidst fornemmelse af, at vi ikke er så gode, som vi bør være. Jeg begrunder det med, at vi har så travlt med at gøre os bedre, end vi er, for at blive accepteret og elsket af dem, vi færdes iblandt. Vi ved altså godt, at vi ikke er så gode, som vi bør være. Med andre ord: »Vi bakser med en eller anden form for skyld«.

Hvordan kan det så være en god besked at blive erklæret skyldig? Jo, min erkendelse af skyld får mig til at opgive mit håbløse og slidsomme projekt med at retfærdiggøre mig selv i Guds og mennesker øjne. Erkendelsen giver mig ører for Guds gode evangelium, som lyder: »Men du er elsket alligevel!«. Elsket så meget, at Jesus påtog sig at bære konsekvensen af din synd og fortræd, da han døde på et kors. Han slog en streg over alt det, der skiller dig fra Gud. Dit forhold til Gud er nu helt i orden.

»Al erkendelse er svær«. Det er den erkendelse, der gemmer sig i Guds gode ord.Vi får underskud, når vi sammenholder os med Guds ord om, at vi skal elske Gud af hele vort hjerte og vores næste som os selv. »Vi er skyldige over for Gud!«. Det er svært at vedgå. Derfor har jeg brug for at høre Guds dom igen og igen, så jeg tvinges til at forstå, at jeg ikke kan gøre mig fortjent til Guds kærlighed og tilgivelse. Jeg hjælpes til at høre, at jeg er elsket af Gud, selv- om jeg er, som jeg er. Bibelens ord fortæller os, om Jesus og alt det, han gjorde for os, da han på korset slog en streg over alt det, der skiller os fra Gud.

»Jeg er skyldig! Det er sandt. Men jeg er også, ved Jesus og i troen på ham, tilgivet alt det, der gør mig skyldig!« Det er uforståeligt. Jeg må høre det igen og igen, så jeg også kan nå dertil, at jeg ikke gør gode gerninger for at blive elsket, men for at Guds kærlighed og tilgivelse får mig til at gøre dem alligevel.

Kærlig hilsen Erik Nikolajsen