Afskedsbrev

af sognepræst Erik Nikolajsen

Kære menigheder!                                                                        

For år tilbage var vores familie på vej til Vesterhavet en søndag morgen. Tidligere havde vi kørt forbi et skilt, der viste vej til Vorgod, men vi var aldrig drejet fra. Det gjorde vi denne søndag. Vi håbede på at finde kirken, så vi kunne synge en salme og høre Guds ord. Der var næsten ikke plads til os i kirken. Der var dåb ved gudstjenesten, og folk sad på ’udtrækkere’. Men vi fik en plads. På ’en udtrækker’.

Næste gang, jeg fik rettet opmærksomheden mod Vorgod og Fjelstervang, var lige indenfor kirkelågen ved Hinge kirke. Der hilste jeg på Gert Nicolajsen. Vi var begge inviteret til et præstejubilæum. Han spurgte, om jeg havde lyst til at være præst i Vorgod og Fjelstervang med en kvote på 25 %. Det fik det til at rumstere i mine tanker. Det er endt med, at jeg har været præst herude i snart 5 gode år.

Jeg har lært nogle gæve folk at kende og ved nu, at disse to sogne rummer meget, meget mere end folk aner, når de bare kører forbi på vej til Vesterhavet ad hovedvej 15.

Jeg havde sikkert lært endnu mere om Vorgod og Fjelstervang, hvis jeg havde været ansat på fuld tid. Men jeg har oplevet nok til at være fuld af taknemmelighed for den tid, jeg har haft som præst i Vorgod og Fjelstervang sogne i mødet med et dejligt personale, dejlige mennesker, som jeg har fået lov til at fejre gudstjeneste sammen med, og som jeg har oplevet festlige øjeblikke sammen med, som når Sigurd har været på besøg i skolens hal, når der har været høstgudstjeneste i maskinhandlerens hal i Rimmerhus, koncerter osv.

Men nu har jeg set i min kalender, og den fortæller mig det, jeg ikke altid føler og kan forså, at jeg bliver 70 år næste gang, jeg fylder år. Så … mon ikke det er på tide, at jeg siger stop, mens legen er god. Det har jeg ansøgt om med virkning fra udgangen af september måned i år. 

Derfor stor tak til menighedsråd, ansatte, frivillige og andre, jeg har mødt på min vej i to sogne, der overrasker så meget med det, de rummer. 

Må Gud velsigne jer alle, og Guds rige få lov til at vokse og udbredes med tro, håb og kærlighed, fordi mennesker lærer Jesus at kende.

Kærlig hilsen

Erik Nikolajsen

afgående præst i Vorgod og Fjelstervang sogne