Ansatte ved begge kirker

Sognepræst (kbf)

Gert Nicolajsen

Ådalsvej 2A, Vorgod, 6920 Videbæk

tlf. 97 17 53 02 / mobil 29 93 82 23

gert.nicolajsen(at)vorgodkirke.dk

geni(at)km.dk

Træffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst

Erik Nikolajsen

tlf. 30 24 19 51

eriknikolajsen1(at)gmail.com

Træffes efter aftale.

Kordegn

Lee Bellows

Gl. Kongevej 22A, 6920 Videbæk

Tlf.: 97 17 15 66

Træffes mandag til torsdag 9-12

Kontaktes vedr. attester, navneændringer m.m.

Organist

Linda Kofoed Iversen

Tlf: 22 95 14 76

organisten(at)vorgodkirke.dk

Konfirmandlærer og kirkebladsredaktør

Jette Axelsen

tlf. 40 47 03 89

kirkebladet(at)vorgodkirke.dk

Ansatte ved Vorgod Kirke

Graver

Erling Larsen

Graverkontoret, Bardevej 1 A

6920 Videbæk

Vagthavende graver træffes på

tlf 40 10 41 46

graverkontoret(at)vorgodkirke.dk

Gravermedhjælper og kirkesanger

Laila Agger

Tlf.: 60 94 68 85

laila.agger(at)gmail.com

Multimedarbejder

Susanne Korsgaard Knudsen

Tlf. 61 74 74 68

susanne.knudsen(at)vorgodkirke.dk

Kirkesanger

Marit Hansen

mobil 29 90 96 94

marit.hansen5(at)gmail.com

Kirkemusikalsk sognemedhjælper

Mette Tarbensen

Tlf. 23 28 72 16

kenya2go(at)hotmail.com

Ansatte ved Fjelstervang Kirke

Graver

Bjarne Svendsen

mobil 20 68 32 88

svendsen(at)fjelstervangkirke.dk

Kirkesanger

Jens Kristian Eriksen

Tlf. 27 92 26 10

sjjkeriksen(at)gmail.com

Babysalmesang, musikalsk legestue, kirkesanger

Karen Svendsen

mobil 20 63 85 08

svendsen(at)fibermail.dk