Licitation

Den 29. marts holdt menighedsrådet licitation over bygningen af det nye kirkehus bag kirken.

Licitationen gav følgende budget:

 

Murer incl. udenomsarealer:

Jens Kjærgaard, Skjern

2.427.562,50 kr.

heraf p-plads og arealer: 297.864 kr.

Tømrer:

HNN, Videbæk

1.346.250,00 kr.

El

Barde El service

462.473,75 kr.

VVS

VVS-Centeret, Videbæk

623.637,00 kr.

Maler

Jens Kjærgaard, Skjern

125.058,75 kr.

Køkken

Bent Brandt A/S

200.000,00 kr.

Vaskemaskine/Tørretumbler

15.000,00 kr.

Arkitekt

Honorar, arkitekt og ingeniør

725.000,00 kr.

Arkitekt, omprojekteringer undervejs

56.550,00 kr.

Tilslutningsafgift, byggetilladelse mm.

75.000,00 kr.

Geoteknik

10.000,00 kr.

Landinspektør

10.000,00 kr.

Udlæg

37.500,00 kr.

Anlæg af sti/nedgravning af vandledn/tv

60.000,00 kr.

Uforudsete udgifter

125.000,00 kr.

Sum

6.299.032,00 kr.

 

Herforuden skal huset forsynes med AV-udstyr og transmission fra kirken fra RMK-teknik i Barde og stole, borde mm. Til det vil udgifterne blive dækket af arven efter Marie Abildtrup.