Projektet

Renoveringsprojektet omfattede:

1. Tårnet indvendig: 

a. gammelt cementpuds hugges bort

b. ny mørtelpuds opsættes

c. understøtning af rustne jerndragere

 

2. Muren udvendig:

a. Hjørnet af tårnet sikres mod udskridning

b. Sydmuren sikres

 

3. Blytag:

a. Træværk eftergås og brædder under tag udskiftes

b. Omsmeltning af blytag på nordside og det meste af sydsiden

 

4. Kapel:

Kapellets nordvestlige hjørne mures om på nyt fundament

 

 

Håndværkere

1. Arkitekt

Knud Fuusgaard

Ringkøbing

Hjemmeside: Åbner eksternt link i et nyt vinduewww.fuusgaard.dk

2. Murer

Jens Christian Andersen

JN Byggeindustri Spjald

3. Tømrer

Gunner Korshøj

Vorgod Tømrer- og Maskinsnedkeri

4. Blytækker

Michaelsen Thyholm