2017 Konfirmandernes egetræ

Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt, hvad han ville foretage sig, hvis han fik at vide, at jorden skulle gå under i morgen. ”Jeg vil plante et træ”, svarede han smilende.

At plante et træ er en livsbekræftende handling. Søndag, den 30. april 2017 plantede årets konfirmander et egetræ på kirkegården i Fjelstervang til minde om 500-året for reformationens begyndelse.

Konfirmanderne plantede et egetræ, så de senere i livet kan komme forbi og fortælle børn, børnebørn og oldebørn om år 2017 og om fejringen og betydningen af Luthers reformation.

På Nr. Vosborg lærte konfirmander om Luthers Nøgle - Guds Ord, som nu skulle fortælles til mennesker ikke på latin, men på folkets eget sprog. Guds ord skal plantes i mennesker for at give håb og frihed i livet.

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt dig til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde 
(1 Pet 1,3).